Selecteer een pagina

Hilbrand van Slochteren 1853

voerman , kastelein , landgebruiker te Zuidhorn, geb. 27 – 6 -1853 te Ezinge , overl. 22 – 12 – 1916 te Zuidhorn
getr. 27- 9 – 1879 te Zuidhorn met Martje Dijkstra, geb 16 – 5 – 1853 te Sebaldeburen  , overl 14 – 6  – 1928 te Zuidhorn ,dochter van Jan Lieuwes Dijkstra en Jantje Pieters Veenstra.

Hilbrand werd geboren in Ezinge. Toen hij een paar jaar oud was, verhuisden zijn ouders  naar de Oostergast in Zuidhorn en vervolgens naar Leegkerk. In 1861 kochten ze een huis aan de Brilweg in Zuidhorn.

Vader Roelf was tolgaarder en kastelein.Hilbrand was nog maar 10 jaar, toen zijn vader plotseling overleed. 

Hilbrand was 26 jaar toen hij trouwde met Martje Dijkstra. Martje werd geboren in Sebaldeburen, maar vond een betrekking in Zuidhorn als dienstmeid.

Het huwelijk vond plaats in Zuidhorn.Tijdens de huwelijksvoltrekking, zo staat te lezen in de akte, verklaarde de moeder van de bruidegom (Johanna Henderika Postema) het volgende:
“dat in bruidegoms geboorte acte, de geslachtsnaam van zijn vader verkeerdelijk is vermeld als: van Slogteren en behoort te luiden: van Slochteren “

Hilbrand en Martje gaan bij (schoon)moeder Johanna inwonen in het huis  aan het einde van de Brilweg( het Akkerend genoemd) te Zuidhorn.Martje nam de tapperij van Johanna over en Hilbrand was voerman.
De zonen Roelf en Jan werden er geboren en ook dochter Johanna zag er het levenslicht.
In 1881 kwam ook grootmoeder Trijntje Roelfs er bij wonen. Ze stierf in november van dat jaar op de leeftijd van 92 jaar.

In 1885 erfden Hilbrand en Martje  de schuur,behuizing met erf,tuin en appelhof aan de Brilweg te Zuidhorn,groot 25 ares en 25 centiare,doende F6,- aan grondpacht.

Hilbrand koopt in de daaropvolgende jaren er meerdere stukken land bij. 

 Hilbrand (aan de dissel) en zoon Roelf.
      Woonhuis,annex cafe van “Hilbrands Martje.”

Martje zette het cafe, na de dood van Hilbrand, voort. In het boek “Gisteren voor de lens, historisch fotoboek
gemeente Zuidhorn” staat het volgende te lezen: 
Veel voerlieden uit “de Woldkant “, die dinsdags met de veewagen naar de markt(in Groningen) gingen, pleisterden even bij
Hilbrands Martje.