Selecteer een pagina

Familie Van Slochteren

Voorouders en nazaten van Jan Douwes, die op 9 april 1826 de familienaam Van Slochteren aannam.

Jan Douwes van Slochteren en Trijntje Roelfs hadden behalve 3 dochters ook 4 zonen: Pieter, Roelf, Albert en Kornelis. Ik ben een achter-achterkleindochter van Roelf.

Ik draag deze website op aan wijlen mijn vader, Hilbrand van Slochteren. 1919-2012

Graag geef ik u een kijkje in het leven van mijn familie d.m.v. verhalen, akten, foto’s en andere documenten.

Ik wens u veel kijk-en leesplezier.

Roelie van Vemde – van Slochteren.

Jan Douwes en zijn echtgenote Trijntje Roelfs kochten op 19 0ctober 1815 voor de somma van f.2000,- “eene Behuizing, getekend nummer 23 met het regt der vaste en altoos durende beklemming van ongeveer zeven en drie vierde bunder land, staande en gelegen onder Fransum , zwettende ten noorden aan Jan Jakobs van Weerden en Pieter Tonnis Jonker, ten oosten aan Jan en Willem Sluiter, ten zuiden aan den weg en het heem, en ten westen aan de Heereweg of Dijk”

Het was drassig land want het werd “Op ‘ t Slochter “genoemd. (Slochter of Slufter of Sleuchter is een ondiepe geul, met verbinding naar de zee.)

Hier komt waarschijnlijk de familienaam Van Slochteren vandaan.

Martje, Jan, Johanna, Roelf en Hilbrand van Slochteren

  geschilderd door : Antje Geertruida Martens – Hilverda

Jan Douwes van Slochteren en Trijntje Roelf

Pieter

Albert

Kornelis